נוסד ב-1970

תקנון רשת בתי ספר לנהיגה שרייבר

תקנון הלימודים מתעדכן מעת לעת באתר ביה"ס. 
על התלמידים לעקוב אחר השינויים

1. התקנון – כללי.

א. תקנון הלימודים מסדיר את מסגרת הלימודים בביה”ס לנהיגה שרייבר והוא נועד להבהיר את הזכויות והחובות של תלמידי ביה”ס בכל הנוגע ללימודיהם בביה”ס שרייבר.

ב. תקנון לימודים זה אושר על ידי הנהלת ביה”ס, הנהלת ביה”ס מוסמכת לשנותו מעת לעת. הודעה על – שינויים תתפרסם ותובא לידיעת התלמידים באתר האינטרנט של ביה”ס.

ג. הנהלת ביה”ס רשאית לאשר סטיה מתקנון הלימודים אם נסיבות אישיות מיוחדות של תלמיד מצדיקות זאת.

2. מחירון ביה”ס מופיע בכל אחד מסניפי ביה”ס.

3. מחירון ביה”ס יכול להשתנות לפי אזורי הלימוד השונים בארץ.

4. מעת לעת ביה”ס מפרסם מבצעים לזמן מוגבל.

5. ביה”ס שומר לעצמו את הזכות להחליט מתי יהיה כפל מבצעים ומתי לא.

6. שיעור נהיגה ראשון מתנה יינתן בכפוף להצגת טופס ירוק (רש”ל 18) חתום ע”י אופטומטריסט, רופא משפחה ומשרד הרישוי. ביה”ס שומר לעצמו את הזכות להחליט מתי להעניק שיעור ראשון מתנה ומתי לא.

7. ביה”ס שומר לעצמו את הזכות להעניק מחירים ייחודיים לכל לקוח, קבוצה, ארגון שיראה לנכון.

8. ביה”ס ידאג לשמור את נתוני התלמיד עד שבע שנים לכל היותר מרגע התחלת לימודיו.

9. ביה”ס יכול עפ”י שיקול דעתו להחליף מורה נהיגה לתלמיד במהלך תהליך הלימוד.

10. ביטול שיעור נהיגה/טסט ע”י התלמיד יעשה לא מאוחר מ-24 שעות ממועד השיעור. במידה והתלמיד ביטל את שיעור הנהיגה/טסט לאחר המועד הנ”ל יחויב בעלות שיעור הנהיגה/טסט.

11. לימוד בחינם על אוטובוס – מועמד אשר מחזיק בניירת מאושרת וחתומה מטעם רשות הרישוי והבטיחות בדרכים לדרגה D יוכל ללמוד ללא עלות מצידו על אוטובוס בכפוף לסגירת חוזה עבודה מול אחת מחברות האוטובוסים הציבוריות או הפרטיות שביה”ס שרייבר עובד מולן ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה מטעם אחת החברות על המועמד.

צריכים עזרה?
בודק...